Тавтай морилно уу.
2021-08-01 Sun 16:38:48
uma.org.mn@gmail.com
Холбоо барих

77130638 , 77113760

СУРГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТУШААЛ, ШИЙДВЭР


- БХБС-ын 2016.10.26-ны 170 дугаар тушаал
/Төрийн бус байгууллагаар зарим чиг үүрэг гүйцэтгүүлдэх тухай/

- 2016.12.07-ны 103 дугаар гэрээ
/Архитектор, хот төлөвлөлийн мэргэжилтнийг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиг үүргийг гүйцэтгэх тухай гэрээ/

- БХБС-ын 2017.12.08-ны 200 дугаар тушаал
/Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм батлах тухай/

- МАЭ-ийн ерөнхийлөгчийн 2018.04.20-ны 1/01 тушаал
/Сургалтын хороо байгуулах тухай/

- БХБЯ-ний ТНБД-ын 2018.07.05-ны А/124 тушаал
/Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах/

- БХБЯ-ний ТНБД-ын 2018.07.05-ны А/125 тушаал
/Сургалтын төлбөр батлах/

- Сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм